2020/06/12

Bắt đầu mở cửa cho cá nhân thăm quan trường.  ★Có thể nhận tư cách tham gia thi AO! ★Có thể tham gia online

<< Liên tục nhận đăng ký thăm quan trường Tham gia online&vào ngày nghỉ Ok!>>
★Có thể nhận tư cách tham gia thi AO!

Mở cửa cho cá nhân thăm quan trường từ tháng 6.
Nếu không thể đến trực tiếp vẫn có thể thăm quan trực tuyến.

“Bạn muốn tham gia Open Campus nhưng lịch không phù hợp” “Bạn muốn tìm hiểu cẩn thận về trường”
“Bạn rất bận nên muốn được hướng dẫn vào ngày giờ phù hợp với mình”
Khuyến khích những bạn như vậy thăm quan cá nhân

Có thể thăm quan trường và tư vấn riêng theo lịch mong muốn.
Ngoài ra cũng giải đpá các câu hỏi thường gặp như: cách tham gia thi AO, lợi điểm của thi AO, các gói đóng học phí,vv…
Có thể nhận tư cách tham gia thi AO!

【Đăng ký】
①Đăng ký qua mail
→ Hãy nhập các mục cần thiết rồi đăng ký tại 「Liên hệ/yêu cầu tài liệu/Open Campus/Đăng ký thăm quan trường」

②Đăng ký qua điện thoại
→Hãy đăng ký qua tổng đài tổng đài trả lời tự động
TEL 0120-24-0064  (thời gian tiếp nhận ngày thường 9:00~17:30)

※Hãy đăng ký muộn nhất trước 3 ngày kể từ ngày mong muốn.
※Người có nguyện vọng tham gia online
①Nếu đăng ký qua mail, hãy viết “Muốn tham gia online “tại cột nội dung liên hệ.
②Nếu đăng ký qua điện thoại, hã nói “Muốn tham gia online “.
※Nếu muốn thăm quan sớm hãy đăng ký qua điện thoại.
※Nếu thăm quan online hãy liên hệ để biết chi tiết.
※Vào ngày thăm quan trường cần đo nhiệt độ và yêu cầu đeo khẩu trang.

▲  TOP  ▲